Chicken Gyoza

SIDE ITEMS

 
SeasonedEdamame.jpg

Seasoned Edamame

saltedEdamame.jpg

Salted Edamame

Bao.jpg

Bao

Gyoza.jpg

Gyoza

tempuraShrimp.jpg

Tempura Shrimp